تیزر ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 1393 0:20