گیتار آکوستیک www.sazforoosh.com yamaha FG800-bs 4:14