همدردی بهنوش بختیاری و امیركربلایی زاده با مردم خوزستان 0:54