برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 4 2:52