حرکت ماشین با استفاده از مکس اسکریپت (قسمت چهارم) 10:25