تیزر قسمت 13 | تم و واریاسون ، گام سل ماژور و آکورد Am 1:20