رضایتمندی مشتری جیلی اکسلنت gc6 - کروز کنترل - ماهان اسپرت 0:17