برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 52 2:07