برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 16 1:59