مصاحبه مدیر عامل توس در ( درب ضد حریق ) با شبکه ایران کالا 11:06