برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 14 1:52