کنایه مجری صداوسیما به اظهارات وزیر نیرو درباره تفاوت ایرانی‌ها و چینی‌ها!

0:57