اعطای جایزه شهرت برند و شرکت شایسته به بانک صادرات (2) 11:16