الو دکتر- کلینیک دکتر زهرا آزادی، پزشک پوست، مو و زیبایی 0:38