رضایتمندی مشتری برلیانس سری 2 - کروز کنترل/سنسور عقب 0:22