مراسم رونمایی از گلکسی S8، با همکاری دلفان آفرود 3:42