تیتراژ برنامه ی طلوع با گویندگی بیژن باقری در شبکه چهار - 4 1:07