ابداع جوانان فلسطینی برای شکار پهپادهای رژیم صهیونیستی 1:00