مستند حسینیه سفید اشکذر، پخش شده از شبکه پرس تی وی 10:59