اعتراض تند بازیگر زن به مقایسه اش با شاکردوست 0:31