فرآیندهای خرید تلفن همراه پس از فعال شدن طرح رجیستری 2:19