شور(خورشید جهان سر زد ) / کربلایی حسین طاهری

6:32