دیدار خیریه تیم فوتسال ستارگان هنر ایران در مقابل هنرمندان گیلان در رشت 5:15