نمونه ضبط استودیو درامز یک آهنگ پاپ/راک - Pop/Rock 5:02