برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 5 2:27