فیلم برش شیلنگ نیوماتیک با قطر ۱۶ توسط دستگاه برش التراسونیک 0:44