خلاصه بازی ایران 0 - اسپانیا 1 (گزارش فارسی) 14:07