کرکره برقی با تیغه آلومینیومی اکسترود دوجداره 80قوص 0:35