کلاچ برقی - کروز کنترل - ریو - ایران کلاچ - احمدی - جاده مخصوص کرج 0:28