برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 1 2:31