مقطعی بسیار زیبا و احساسی باصدای دلنشین استاد عبدالباسط

0:47