تیزر تلویزیونی رویداد بین‌ المللی ایده پردازی ایر آپ ۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1:51