خدا مهربونه از سلیمان تروند،مرتضی ایمانی، مجید خراطها 4:10