یک دانشجوی معلول توانست با اسکلت بیرونی در جشن فارغ‌التحصیلی خود راه برود 2:01