سخنان دکتر علی دلاور درمورد پروفسور عبدالله شفیع آبادی 0:56