بهرام بیضایی: از ریشخند مدیران یکدنده سرسخت تر شدم

2:02