خنده این خانوم در مترو همه رو به خنده می ندازه ( واقعا خنده داره) 2:59