برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 54 1:52