مصاحبه با نماینده یونیسف در حاشیه سی و یکمین جشنواره کودک و نوجوان 0:44