نماهنگی از حضور پرشور مردم کرمانشاه در راهپیمایی 13 دی 5:28