روایت شنیدنی آریا عظیمی‌نژاد از تولید قطعه "آمدم ای شاه پناهم بده"

3:18