خندوانه، 21 مهر 94، گفتگوی جذاب با جناب خان - بخش دوم 12:49