هیلاری کلینتون:داعش و القاعده را ما به وجود آوردیم!!!

1:32