گزیده ای کوتاه از سخنرانی دکتر فیروزیان در همایش بابل

0:23