سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران افتتاح شد 0:59