ساخت تیزر تبلیغاتی - ادغام فیلم و طراحی سه بعدی 0:23