مینا ساداتی برنده جایزه بازیگر نقش مکمل جشنواره پکن 0:55