شور ( آقای من ، دین و دنیای من )/ کربلایی حسین طاهری 1:46