زمان شاه بهتر بود یا الان ؟!؟!؟!؟!؟!؟ (حجم : کم)

23:04