شاسی بلند مرسدس یا پورشه, کدام یک سریعتر است ؟ 1:16